Extraverted Feeling met Introverted Sensing  
     

De Helper

Op hun best Eigenschappen Hoe anderen hen zien PotentiŽle groeikansen
Omgaan met veranderingen  Beroepsinteresse Gebruik van informatie
Leidinggevende / volgende stijl Temperament Leerstijl
Hartelijk, gewetensvol en behulpzaam. Willen een harmonieuze omgeving, werken hier vastberaden aan. Werken graag samen met anderen om het werk accuraat en tijdig gedaan te krijgen. Loyaal, zetten door, zelfs voor onbelangrijke zaken. Zien wat anderen dagelijks nodig hebben en proberen hieraan tegemoet te komen. Willen waardering voor hun persoon en hun bijdragen.
 
Op hun best
 
Mensen met ESFJ-voorkeuren houden ervan leiding te geven aan mensen en zaken te organiseren en dan met anderen samen te werken om zaken precies en op tijd te volbrengen. Ze zijn nauwgezet en loyaal, zetten zelfs voor kleine zaken door en verwachten hetzelfde van anderen. Ze hechten belang aan zekerheid en stabiliteit.

ESFJ's zijn sociaal en hartelijk, ze houden van feestjes en tradities en voelen zich persoonlijk betrokken bij hun werkomgeving en thuis. Ze willen waardering voor zichzelf en voor wat ze anderen geven.

 
Eigenschappen van ESFJ's
 
ESFJ's gebruiken hun Feeling voornamelijk extern en stralen warmte en energie uit. Ze voelen zich aangemoedigd door de goedkeuring van anderen en gekwetst door onverschilligheid of onvriende- lijkheid. Ze voelen zich ongemakkelijk in conflictsituaties en spanningen en doen er alles aan om die te voorkomen. ESFJ's zijn doorgaans:
 • Warm, sympathiek en behulpzaam
 • Voorkomend, bereidwillig en tactvol.

ESFJ's concentreren zich op het heden en baseren hun beslissingen op ervaringen en feiten. Hoewel ze van variatie houden, kunnen ze zich goed aanpassen aan routine en houden ze niet van werk, waarvoor men abstractie ideeŽn of onpersoonlijke analyses moet beheersen. Ze houden van hun bezittingen en springen er zorgvuldig mee om. ESFJ's zijn doorgaans:

 • Praktisch, realistisch en nuchter
 • Vastberaden, grondig en consequent.

ESFJ's staan open voor de behoeften van elk individu in hun omgeving en zijn goed in praktisch, zorgende taken. Ze beleven veel vreugde en voldoening aan het welzijn en geluk van anderen.

 
Hoe anderen hen zien
 
ESFJ's halen hun energie uit de sociale omgang met anderen en zijn echt geÔnteresseerd in het leven en de zorgen van anderen. Ze voelen zich het best op hun gemak in gestructureerde situaties en houden ervan om orde te scheppen, te structureren en te plannen. Ze doen alles het liefst op de traditionele, aanvaarde manier.

Om de harmonie niet te verstoren zullen ESFJ's met anderen instemmen, waar ze maar kunnen. Ze houden er echter ook diepe waarden op na, die ze duidelijk en vastberaden uitdrukken, als ze dit gepast achten.

ESFJ's hechten veel belang aan familie en sociale relaties. Ze horen er graag bij en houden van feestjes en tradities. Anderen beschouwen ESFJ's doorgaans als:

 • Sociaal, hartelijk, enthousiast en energiek
 • Georganiseerd en ordelijk
 • Trouw aan tradities.
 
PotentiŽle groeikansen
 
Soms hebben persoonlijke omstandigheden de ESFJ's niet gestimuleerd in de ontwikkeling en uiting van hun voorkeuren Sensing en Feeling.
 • Als ze hun Sensing niet hebben ontwikkeld, nemen ESFJ's soms te weinig informatie op voor ze een beslissing nemen en trekken ze conclusies voor ze de situatie goed hebben begrepen. Ze kunnen deze beslissingen dan opleggen aan iedereen in hun omgeving.
 • Als ze hun Feeling niet hebben ontwikkeld, zijn ze soms aarzelend en onzeker en aanvaarden ze de oordelen van anderen te snel.

Als ESFJ's geen plaats vinden waar ze hun talenten kunnen gebruiken en worden gewaardeerd voor hun bijdragen, voelen ze zich vaak gefrustreerd en kunnen:

 • Aan zichzelf twijfelen en zich helemaal toeleggen op het vervullen van de behoeften van anderen
 • Piekeren en zich schuldig voelen
 • Bemoeizuchtig worden in hun drang naar harmonie - "we moeten absoluut goed met elkaar opschieten"
 • Overgevoelig worden en iets als minachting aanvoelen, terwijl het helemaal niet zo was bedoeld.

Het is natuurlijk voor ESFJ's om minder aandacht te besteden aan hun niet-voorkeursaspecten Thinking en Intuition. Als ze die echter te veel negeren, kunnen ze:

 • Bij problemen met mensen of zaken waar ze om geven, moeilijk de waarheid inzien en deze aanvaarden
 • De mensen die verantwoordelijk zijn voor de standaardprocedures te kritiekloos steunen
 • Meer mogelijkheden of alternatieve manieren om iets te doen over het hoofd zien.

Onder grote stress kunnen ESFJ's ongewoon kritisch worden voor zichzelf en anderen. Hun negatieve gedachten en meningen storen hen dan hevig.

 
Omgaan met veranderingen
 
 
Beroepsinteresse
 
 
Gebruik van informatie
 
 
Leidinggevende / volgende stijl
 
 
Temperament
 
 
Leerstijl