Introverted Feeling met Extraverted Intuition

De Idealist

Op hun best Eigenschappen Hoe anderen hen zien PotentiŽle groeikansen
Omgaan met veranderingen  Beroepsinteresse Gebruik van informatie
Leidinggevende / volgende stijl Temperament Leerstijl
Idealistisch, loyaal aan hun waarden en aan mensen die ze belangrijk vinden. Willen leven naar hun waarden. Nieuwsgierig, zien snel mogelijkheden, fungeren als katalysator in de realisatie van ideeŽn. Proberen mensen te begrijpen en helpen hen om zich te ontplooien. Inschikkelijk, flexibel en tolerant, tenzij hun waarden in het gedrang komen.
 
Op hun best
 
Personen met INFP-voorkeuren hebben een innerlijke kern van waarden die hun sociale omgang en beslissingen sturen. Ze willen zich bezig houden met werk dat zowel bijdraagt aan hun eigen groei en innerlijke ontwikkeling als die van anderen - een hoger doel dan alleen salaris. Ze maken er een prioriteit van hun waarden te verduidelijken en ernaar te leven.
INTP's herkennen en respecteren de emotionele en psychologische behoeften van anderen, ook als die anderen hun eigen behoeften misschien niet hebben herkend of geuit.
 
Eigenschappen van INFP's
 
INFP's gebruiken hun voorkeur Feeling voornamelijk innerlijk, waar ze beslissingen nemen op basis van hun waarden van zelfkennis, individualiteit en groei. INFP's vinden het erg belangrijk te leven in het teken van hun morele overtuigingen.INFP's zijn doorgaans:
 • Gevoelig, betrokken en zorgzaam
 • Idealistisch en trouw aan hun ideeŽn.

INFP's lezen, spreken en denken graag na over mogelijkheden voor positieve verandering in de toekomst. Ze zijn nieuwsgierig naar ideeŽn en zien snel verbanden en betekenis. INFP's zijn meestal:

 • Nieuwsgierig en creatief
 • Hebben een langetermijnvisie.

INFP's zijn doorgaans gefascineerd door mogelijkheden om de complexe menselijke persoonlijkheid te ontdekken - die van zichzelf en anderen. Ze bruisen vaak van energie en kunnen zich helemaal geven voor een project waaraan ze zich committeren. Ze vervullen loyaal hun verplichtingen met betrekking tot mensen, werk of ideeŽn waaraan ze zich committeren, maar hebben doms moeite met routinewerk dat ze niet zo belangrijk vinden.

 
Hoe anderen hen zien
 
INFP's ervaren structuren en regels als beperkend en werken liever autonoom. Ze passen zich makkelijk aan en zijn flexibel, tenzij iets tegen hun innerlijke waarden ingaat. Dan worden ze onverzettelijk. Ze kunnen hun waardeoordelen dan uiten met een intensiteit die anderen verbaast.
INFP's zijn vaak gereserveerd en selectief als het erop aankomt hun diepste waarden en gevoelens te uiten. Ze waarderen relaties die zijn gebaseerd op diepgang, authenticiteit, echte contacten en wederzijdse groei. INFP's appreciŽren vooral mensen die tijd maken om hun waarden en doelstellingen te begrijpen.  Anderen beschouwen hen doorgaans als:
 • Gevoelig, introspectief en complex
 • Origineel en individueel
 • Soms moeilijk te begrijpen.
 
PotentiŽle groeikansen
 
Soms hebben persoonlijke omstandigheden de INFP's niet gestimuleerd in de ontwikkeling en uiting van hun voorkeuren Intuition en Feeling.
 • Als ze hun Intuition niet hebben ontwikkeld, hebben INFP's soms geen betrouwbare  methode ontwikkeld om informatie op te nemen en zien ze de realiteit van situaties niet. Ze baseren hun beslissingen dan alleen op persoonlijke waarden en kunnen hun waarden moeilijk in handelingen omzetten.
 • Als ze hun Feeling niet hebben ontwikkeld, maken ze soms geen tijd voor hun innerlijke beoordelingsproces, dat normaal aan de basis ligt van hun beste beslissingen. Ze zien dan de ene spannende mogelijkheid na de andere, zonder iets te bereiken.

Als INFP's geen plaats vinden waar ze hun talenten kunnen gebruiken en worden gewaardeerd voor hun bijdragen, voelen ze zich vaak gefrustreerd en kunnen:

 • Het ongewoon moeilijk vinden om zich verbaal uit te drukken
 • Zich afzijdig houden van mensen en situaties
 • Te weinig informatie aan anderen verstrekken, vooral over belangrijke waarden.

Het is natuurlijk voor INFP's om minder aandacht te hebben aan hun niet-voorkeursaspecten Thinking en Sensing. Als ze die echter te veel negeren, kunnen ze:

 • Makkelijk worden ontmoedigd door het contrast tussen idealen en verwezenlijkingen
 • Logische redeneringen verwerpen, zelf in situaties die hierom vragen, en vasthouden aan hun eigen innerlijke standpunt
 • Onpraktisch zijn en de vereiste middelen om een nagestreefd doel te bereiken verkeerd inschatten.

Onder grote stress kunnen INFP's ernstig gaan twijfelen aan hun eigen bekwaamheid en die van anderen, te kritisch worden en te hard oordelen.

 
Omgaan met veranderingen
 
 
Beroepsinteresse
 
 
Gebruik van informatie
 
 
Leidinggevende / volgende stijl
 
 
Temperament
 
 
Leerstijl